Župnija Jesenice

VEROUČNO LETO 2024/2024

URNIK VEROUČNIH SREČANJ

 Župnija Jesenice

1. razred: ponedeljek ob 17.00

2. razred: sreda ob 15.30 (v Župniji Sveti Križ)

3. razred: torek ob 16.00

4. razred: sreda ob 17.00

5. razred: sreda ob 15.00

6. razred: torek ob 15.00

7. razred: sreda ob 16.00

8. – 9. razred (priprava na birmo): torek ob 18.00 (do 19.45)

Župnija Dovje

1. – 3. razred: torek ob 16.30 (do 17.45)

4. – 6. razred: četrtek ob 16.00

8. – 9. razred (priprava na birmo): torek ob 18.00 (do 19.45)

Župnija Sveti Križ nad Jesenicami

1. – 3. razred: sreda ob 15.30

4. – 5. razred: petek ob 15.30

6. – 7. razred: sreda ob 16.30

8. – 9. razred (priprava na birmo): torek ob 18.00 (do 19.45)

 

VPIS

Za veroučence 1. razredov bo potekal vpis:

  • Jesenice in Sveti Križ: v petek, 1. septembra, od 16.00 do 18.00 v župnišču na Jesenicah (za cerkvijo)
  • Dovje: v torek, 12. septembra, ob 16.30 v župnišču na Dovjem (takrat bo tudi sestanek za starše)

VEROUČNI PRIPOMOČKI

liturgični zvezek

za vse veroučence od 1. do 7. razreda: 4 €

ostali zvezki in učbeniki

1. – 3. razred Jesenice in Sveti Križ: delovni zvezek 13 €

4. razred: knjiga 10 €, delovni zvezek 8 €

5. razred: knjiga 10 €, delovni zvezek 8 €

6. razred: knjiga 10 €, delovni zvezek 8 €

7. razred Jesenice: pripravljeno gradivo 5 €

7. razred Sveti Križ: knjiga 10 €, delovni zvezek 8 €

8. – 9. razred (priprava na birmo): nadaljujemo z lanskim delovnim zvezkom

prispevek za katehezo

Za kurjavo, čiščenje in druge stroške: 40 € na družino, poravna najmlajši veroučenec.

 

ZAČETEK VEROUKA

Veroučna srečanja se začnejo v tednu po 11. septembru, razen na Dovjem, kjer skupina od 1. do 3. razreda, začne s srečanji 19. septembra.

Na vseh treh župnijah bo sv. maša ob začetku katehetskega leta v nedeljo, 17. septembra. Takrat bomo blagoslovili katehete, veroučence in njihove šolske torbe, ki jih zato prinesite s seboj.

 

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA

Za predšolske otroke (3 – 6 let) bo na Jesenicah potekala tudi kateheza Dobrega pastirja, ki se bo pričela v drugi polovici septembra. Podatki glede vpisa in termina bodo objavljeni naknadno.

Pravila veroučne šole župnije Jesenice in Sveti Križ

Verouk je pomemben del verske vzgoje. Otrokom pomaga spoznavati Boga in Božje življenje, ki so ga prejeli pri svetem krstu in ga obnavljamo pri sveti spovedi, sveti maši ter ostalih zakramentih. Da bi vaši otroci imeli kar največ od verouka, potrebujemo nekaj osnovnih pravil.

1. Za opravljen razred mora veroučenec redno obiskovati veroučne ure in svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih. Udeležba mora biti vsaj 75-odstotna.

2. V primeru odsotnosti se je treba opravičiti. Način opravičila (ustno ali pisno) določi katehet posameznega razreda. Veroučenec, ki je manjkal pri uri verouka, se mora do naslednje ure sam pozanimati o obravnavani snovi in narediti domačo nalogo. Razni treningi, tekme, nastopi…niso opravičljivi izostanki.

3. Zamujanje pomeni neupravičeno uro, razen v primeru predhodnega dogovora s katehetom.

4. Otroci morajo pri veroučnih urah s seboj imeti bogoslužni zvezek, delovni zvezek, učbenik (če ga imajo), pisalo in copate.

5. Za nemoten potek veroučne ure morajo naloge biti narejene in bogoslužni zvezek urejen. Če je bil otrok pri sveti maši v drugi župniji, kjer ne delijo liturgičnega listka, starši v okvirček napišete, kje je bil pri sveti maši in se podpišete.

6. Med veroučno uro se ne jé, pije ali žveči. Uporaba mobilnih in drugih elektronskih naprav ali predmetov, ki ne sodijo k verouku so med urami verouka prepovedana, zato jih kateheti lahko veroučencem vzamejo in jih vrnejo staršem. Med veroučno uro se ne klepeta. Če želi otrok govoriti, dvigne roko.

7. V primeru neopravljanja domačih nalog, odsotnosti od veroučnih ur ali svete maše ter motenja veroučne ure katehet obvesti starše in se pogovori o pogojih in možnostih nadaljevanja verouka.

8. Udeležba staršev na sestankih naj bo samoumevna.

9. Starši ste odgovorni, da otrok opravlja svoje obveznosti.

10. Za dogodke pred ali po veroučni uri kateheti ne odgovarjamo, kakor tudi ne za lastnino

veroučencev (kolesa, dežniki, telefoni …).

11. Starši na začetku leta katehetu sporočite, če otrok zaradi posebnih potreb na osnovi odločbe potrebuje kakšne učne prilagoditve.

12. V primeru izgube veroučnega spričevala, veroučenec sam nosi stroške izdaje novega spričevala.

V primeru nejasnosti se starši pogovorite s katehetom ali župnikom. Želimo vam blagoslovljeno veroučno leto!

Jesenice, 29. 8. 2022

Boris Rozman, župnik

in ostali kateheti

Želim prejemati tedenska obvestila

Urniki in informacije

URNIK SVETIH MAŠ

Nedeljske

Jesenice: sobota ob 19.00
Dovje: nedelja ob 8.00
Jesenice: nedelja ob 9.30
Sveti Križ: nedelja ob 11.00

Delavniške

Jesenice: ponedeljek, sreda, četrtek, petek ob 19.00
Dovje: četrtek ob 20.00
Sveti Križ: petek ob 20.00

Bolnišnica Jesenice

torek ob 17.00

URADNE URE ŽUPNIJSKE PISARNE

    med tednom po sv. mašah
    dobrodošli kadarkoli, najlažje po predhodnem dogovoru
    ob praznikih uradnih ur ni

ŽUPNIJA JESENICE

Naslov

Ulica Mirka Roglja 5
4270 Jesenice

Telefon

Pisarna: 064 223 978
Župnik: 051 826 055

Email

Bančni račun

SI56 6100 0002 0488 881 odprt pri Delavski hranilnici d.d.
in za župnijo Sveti Križ nad Jesenicami: SI56 6100 0002 0492 955  odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Kontakt