Župnija Jesenice

URNIK VEROUKA ZA VEROUČNO LETO 2021/2022

JESENICE

1. razred: četrtek ob 17h v »Atriju« (traja do 18:15)

2. razred: ponedeljek ob 17h

3. razred: torek ob 15h

4. razred: sreda ob 17h

5. razred: sreda ob 15h

6. razred: torek ob 16h

7. razred: sreda ob 16h

priprava na birmo: torek ob 18h (traja do 19:45)

Predšolski: četrtek ob 15:30 v Atriju (traja do 16:45)

Verouk bomo pričeli v ponedeljek 6. septembra. Če otroci še niso vrnili spričeval, naj jih prinesejo k veroučni uri.

SVETI KRIŽ

1.,2. razred: petek ob 17h

3. razred: četrtek ob 15h

4. in 5. razred sreda ob 16:30h

7. razred: četrtek ob 16h

priprava na birmo na Jesenicah: torek ob 18h (traja do 19:45)

Verouk bomo pričeli v ponedeljek 6. septembra. Če otroci še niso vrnili spričeval, naj jih prinesejo k veroučni uri.

Pravila veroučne šole župnije Jesenice in Sveti Križ

Verouk je pomemben del verske vzgoje. Otrokom pomaga spoznavati Boga in Božje življenje, ki so ga prejeli pri svetem krstu in ga obnavljamo pri sveti spovedi, sveti maši ter ostalih zakramentih. Da bi vaši otroci imeli kar največ od verouka, potrebujemo nekaj osnovnih pravil.

1. Za opravljen razred mora veroučenec redno obiskovati veroučne ure in svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih. Udeležba mora biti vsaj 75-odstotna.

2. V primeru odsotnosti se je treba opravičiti. Način opravičila (ustno ali pisno) določi katehet posameznega razreda. Veroučenec, ki je manjkal pri uri verouka, se mora do naslednje ure sam pozanimati o obravnavani snovi in narediti domačo nalogo. Razni treningi, tekme, nastopi…niso opravičljivi izostanki.

3. Zamujanje pomeni neupravičeno uro, razen v primeru predhodnega dogovora s katehetom.

4. Otroci morajo pri veroučnih urah s seboj imeti bogoslužni zvezek, delovni zvezek, učbenik (če ga imajo), pisalo in copate.

5. Za nemoten potek veroučne ure morajo naloge biti narejene in bogoslužni zvezek urejen. Če je bil otrok pri sveti maši v drugi župniji, kjer ne delijo liturgičnega listka, starši v okvirček napišete, kje je bil pri sveti maši in se podpišete.

6. Med veroučno uro se ne jé, pije ali žveči. Uporaba mobilnih in drugih elektronskih naprav ali predmetov, ki ne sodijo k verouku so med urami verouka prepovedana, zato jih kateheti lahko veroučencem vzamejo in jih vrnejo staršem. Med veroučno uro se ne klepeta. Če želi otrok govoriti, dvigne roko.

7. V primeru neopravljanja domačih nalog, odsotnosti od veroučnih ur ali svete maše ter motenja veroučne ure katehet obvesti starše in se pogovori o pogojih in možnostih nadaljevanja verouka.

8. Udeležba staršev na sestankih naj bo samoumevna.

9. Starši ste odgovorni, da otrok opravlja svoje obveznosti.

10. Za dogodke pred ali po veroučni uri kateheti ne odgovarjamo, kakor tudi ne za lastnino

veroučencev (kolesa, dežniki, telefoni …).

11. Starši na začetku leta katehetu sporočite, če otrok zaradi posebnih potreb na osnovi odločbe potrebuje kakšne učne prilagoditve.

12. V primeru izgube veroučnega spričevala, veroučenec sam nosi stroške izdaje novega spričevala.

V primeru nejasnosti se starši pogovorite s katehetom ali župnikom. Želimo vam blagoslovljeno veroučno leto!

Jesenice, 27. 8. 2021

Boris Rozman, župnik

in ostali kateheti

Želim prejemati tedenska obvestila

Urniki in informacije

URNIK SVETIH MAŠ

Nedelja

Jesenice: ob 7.30, in 10.00 uri
Sveti Križ: ob 8.30 uri

Delavniki

zimski čas (od 1. oktobra do premika ure):
pon, sre, pet, sob: 18.00
tor, čet: 7.00
Sv. Križ: čet. 17.00
poletni čas
pon, sre, pet, sob: 19.00
tor, čet: 7.00
Sv. Križ: čet. 18.00

Bolnišnica Jesenice

Sveta maša:  prva sre. ob 19.30 uri
Obisk bolnikov: čet. ob 19.00 uri

URADNE URE ŽUPNIJSKE PISARNE

ponedeljek in sreda: po večerni sveti maši
od 1.10. do premika ure na poletni čas ob 18:30, poletni čas ob 19:30.
torek: 8.00 – 9.00
nedelja in praznik ni uradnih ur

ŽUPNIJA JESENICE

Naslov

Ulica Mirka Roglja 5
4270 Jesenice

Telefon

064 223 978

Email

Bančni račun

SI56 6100 0002 0488 881 odprt pri Delavski hranilnici d.d.
in za župnijo Sveti Križ nad Jesenicami: SI56 6100 0002 0492 955  odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Kontakt