Župnijski pastoralni svet 2015

Tiskaj

NOVI ČLANI ŽPS JESENICE in SVETI KRIŽ

V postnem času smo po naših župnijah izbirali nove člane župnijskih pastoralnih svetov. ŽPS je župnikovo posvetovalno telo, ki načrtuje, spremlja in preverja pastoralno dejavnost v župniji.

Naloge ŽPS:

-   podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev,

-    postavlja uresničljive cilje, ki naj bodo doseženi v določenem času,

-    išče nove poti, kako kristjane z obrobja pritegniti bliže k Jezusu,

-    pomaga iskati odgovore na pastoralna vprašanja, ki se pojavljajo.

Za dobo petih let so bili izbrani naslednji člani ŽPS Jesenic in Svetega Križa:

 

 

Člani ŽPS Jesenice:

Anamarija Dijak, Murova 

Anka Ličof, Bokalova

Alojzija Ravnik, Plavški Rovt

Irena Stevanovič, Hrušica

Gaber Šuštaršič, Žerjavec

Žiga Višnar, Titova cesta 

Polonca Šimnic, Tomšičeva

Sabina Kermc, Titova

Janez Beden, Spodnji Plavž

Miro Leban, Tomšičeva

Barbara Ravnik, Tomšičeva

 

Gospodarski svet:

Marjan Čebokli, Bokalova

Srečo Morič, Hrušica

Janez Pšenica, Aljaževa

Avrelij Ravnik, Plavški Rovt

 

Ključarja:

Franci Dijak, Murova

Tone Klinar, Čopova ulica

 

 

Člani ŽPS Sveti Križ:

Dominik Gerdej, Prihodi

Jerneja Jakopič, Planina pod Golico

Stanko Klinar, Planina pod Golico

Urška Lavtar, Planina pod Golico

Janez Trpin, Prihodi

Jernej Zupančič, Prihodi 

Špela Noč, Planina pod Golico

Dušan Vidmar, Planina pod Golico

Tilka Klinar, Plavški Rovt

Anica Klinar, Prihodi

 

Gospodarski svet:

Jožef  Lipovec, Prihodi

Franc Trpin, Prihodi

 

Ključarja:

Darko Fabčič, Planina pod Golico

Jože Zupančič, Prihodi

 

PredogledPriponkaVelikost
Statut_ZPS.pdf68 KB

Prijava