Cerkev svetega Križa nad Jesenicami

Tiskaj

Župnijska cerkev Svetega Križa nad Jesenicami, ki se upravlja iz župnije Jesenice, je odličen primer stavbarstva iz 17. stoletja. Obok prezbiterija je poslikan s freskami iz 18. stoletja. Zelo lep je tudi glavni oltar (18. stoletje): masivni leseni križ s Križanim, Marijo in Janezom,  okoli pa je 15 medaljonov poslikave skrivnosti rožnega venca iz Jezusovega življenja.  Pred križem je tabernakeljski oltar z menzo in tabernakljem.

Na stranskih oltarjih so slike evangelista Janeza in podobe Matere Božje sedem žalosti. Cerkveno ladjo prekriva kupolast obok s štukaturami. Plitva kupola iz leta 1683 je preprežena s slabotnim rebrovjem in sklepniki.

Cerkev ima zvonik iz leta 1858, kajti prvotno zvonika ni bilo, ampak je imela cerkev nadstrešni stolpič.

Cerkev Svetega Križa nad JesenicamiOltar in tabernakeljPrezbiterij

Prijava